چارچوب http://charchub.mihanblog.com 2019-09-18T22:01:22+01:00 text/html 2013-01-05T14:48:28+01:00 charchub.mihanblog.com صادق آقا مجتبی تهرانی (ره) http://charchub.mihanblog.com/post/26 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://farhangnews.ir/sites/default/files/content/images/story/91-10/13/agha-mojtaba.jpg" alt="" width="500"></div><div><br></div><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" size="3">شعری که میثم مطیعی در فراغ استادش خواند</font></div><div><br></div><div><div style="font-family: Tahoma, Arial; line-height: 19px; text-align: center; "><span style="font-family: Tahoma, sans-serif; line-height: 18px; "><font class="Apple-style-span" size="2">نور این کوچه خیابان از تو بود .... روشنی چشم ایران از تو بود</font></span></div><font class="Apple-style-span" size="2" style="font-family: Tahoma, Arial; "><span lang="FA" style="line-height: 18px; font-family: Tahoma, sans-serif; "><div style="text-align: center; "><span lang="FA" style="line-height: 18px; ">آه نفس مطمئن، آرام ما</span><span dir="LTR" style="line-height: 18px; "></span><span dir="LTR" style="line-height: 18px; "></span><span class="apple-converted-space" style="line-height: 18px; "><span dir="LTR" style="line-height: 18px; "><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></span><span dir="RTL" style="line-height: 18px; "></span><span dir="RTL" style="line-height: 18px; "></span><span lang="FA" style="line-height: 18px; "><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>.... بین وانفسای تهران از تو بود</span></div></span><span lang="FA" style="line-height: 18px; font-family: Tahoma, sans-serif; "><div style="text-align: center; "><span style="line-height: 18px; ">هر شب ماه مبارک بعد از این .... سخت دلتنگ صدایت می شویم</span></div></span><span lang="FA" style="line-height: 18px; font-family: Tahoma, sans-serif; "><div style="text-align: center; "><span style="line-height: 18px; ">شام احیا لحظه ی قرآن به سر.... بی قرار ربنایت می شویم</span></div></span><span lang="FA" style="line-height: 18px; font-family: Tahoma, sans-serif; "><div style="text-align: center; "><span style="line-height: 18px; ">مو سپید رو سفید ای پیر عشق ....از حبیب بن مظاهر یاد کن</span></div></span><span lang="FA" style="line-height: 18px; font-family: Tahoma, sans-serif; "><div style="text-align: center; "><span style="line-height: 18px; ">اربعین شد چند خطی مقتل بخوان ....از زیارت های جابر یاد کن</span></div></span><span lang="FA" style="line-height: 18px; font-family: Tahoma, sans-serif; "><div style="text-align: center; "><span style="line-height: 18px; ">تا که باشی روضه خوان اهل بیت ....بر سر خان کرم دعوت شدی</span></div></span><span lang="FA" style="line-height: 18px; font-family: Tahoma, sans-serif; "><div style="text-align: center; "><span style="line-height: 18px; ">مثل جابر حاج آقا مجتبی ....اربعین آمد تو هم دعوت شدی</span></div></span><span lang="FA" style="line-height: 18px; font-family: Tahoma, sans-serif; "><div style="text-align: center; "><span style="line-height: 18px; ">پا برهنه،غسل کرده،با ادب ....زیر لب در گفتگویی با حسین</span></div></span><span lang="FA" style="line-height: 18px; font-family: Tahoma, sans-serif; "><div style="text-align: center; "><span lang="FA" style="line-height: 18px; ">آمدم باز آمدم مولای من ....خواندمت فاسمع ندائی&nbsp;</span><span dir="LTR" style="line-height: 18px; "></span><span dir="LTR" style="line-height: 18px; "></span><span class="apple-converted-space" style="line-height: 18px; "><span dir="LTR" style="line-height: 18px; "><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;یاحسین</span></span></div></span><span lang="FA" style="line-height: 18px; font-family: Tahoma, sans-serif; "><div style="text-align: center; "><span lang="FA" style="line-height: 18px; ">با حسین و یا حسین و یا حسین و&nbsp;</span><span dir="LTR" style="line-height: 18px; "></span><span dir="LTR" style="line-height: 18px; "></span><span dir="LTR" style="line-height: 18px; "><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;....</span><span lang="FA" style="line-height: 18px; ">نغمه ی هر صبح و شام تو بود</span></div></span><span lang="FA" style="line-height: 18px; font-family: Tahoma, sans-serif; "><div style="text-align: center; "><span style="line-height: 18px; ">دلخوشی مان در شلوغی های شهر .... لحن گرم و صوت آرام تو بود</span></div></span><span lang="FA" style="line-height: 18px; font-family: Tahoma, sans-serif; "><div style="text-align: center; "><span style="line-height: 18px; ">نور می بارید پای منبرت ....جان به سوی آسمانها راه داشت</span></div></span></font><span lang="FA"><div style="font-family: Tahoma, sans-serif; line-height: 18px; text-align: center; "><span style="line-height: 18px; "><font class="Apple-style-span" size="2">زنده می شد دل از انفاس خوشت ....حرف حرفت عطر روح الله داشت</font></span></div><div style="font-family: Tahoma, sans-serif; line-height: 18px; text-align: center; "><span style="line-height: 18px; "><font class="Apple-style-span" size="2"><br></font></span></div><div style="text-align: center; "><span style="line-height: 18px; "><font class="Apple-style-span" face="Tahoma, sans-serif" size="2"><a href="http://misaq.basijisu.com/media/91/m/arbaeen91/Agha%20Mojtaba.mp3" target="" title=""><div style="font-family: Tahoma, sans-serif; line-height: 18px; text-align: center; "><font class="Apple-style-span" size="2">دانلود مداحی با صدای میثم مطیعی</font></div><div></div></a></font></span></div></span></div> text/html 2012-09-11T12:24:46+01:00 charchub.mihanblog.com صادق شهادت امام صادق (ع) http://charchub.mihanblog.com/post/17 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://shiaupload.ir/images/15149120053075940761.jpg" alt="" width="500"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><a href="http://shiaupload.ir/images/02701706216021132721.jpg" target="_blank" title="">دریافت تصویر با اندازه ی بزرگ</a></div> text/html 2012-06-16T20:01:06+01:00 charchub.mihanblog.com صادق به لطف شما.... http://charchub.mihanblog.com/post/25 <div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" size="4">با سلام</font></div><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" size="4">اول پوزش به دلیل به روز نشدن</font></div><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" size="4">سخت مشغول درس هستم</font></div><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" size="4">و اما............</font></div><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" size="4">به لطف شما دوستان این وبلاگ در سطح استان همدان</font></div><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" size="4">در مسابقات وبلاگ نویسی</font></div><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" size="4">رتبه اول را کسب کرد.</font></div><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" size="4">به امید کسب رتبه های معنوی برای خودم و شما</font></div><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" size="4">نایب الزیاره همه شما در مشهد مقدس هستم</font></div><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" size="4">یا علی</font></div> text/html 2012-05-13T09:35:11+01:00 charchub.mihanblog.com صادق شاهین نجفی (سگ انگلیسی) http://charchub.mihanblog.com/post/24 <div style="text-align: center;">بسمه تعالی</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.shiaupload.ir/images/78125255647728910172.jpg" style="WIDTH: 484px; HEIGHT: 678px"  alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" size="2">ان شاالله به همین زودی زود خبرش بیاید!!</font></div><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" size="2">این طرح رو چند دقیقه زدم.برای اعلام برائت</font></div><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" size="2">ببخشید كه وقت چندانی برای كار طراحی ندارم.</font></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2012-04-30T08:32:35+01:00 charchub.mihanblog.com صادق امام خمینی(ره) http://charchub.mihanblog.com/post/23 <div id="InPost_MihanblogShopAds" style="display:block;height:0px;width:100%;border:0px"></div><div style="TEXT-ALIGN: center">بسم الله<br><br><a title="" href="http://shiaupload.ir/images/77568554251195716033.jpg" target=""><img style="WIDTH: 484px; HEIGHT: 678px" alt="" hspace="0" src="http://shiaupload.ir/images/12070455089149151940.jpg" align="baseline" border="0"></a><br><br>جونم فدای امام با این ژست باحال...<br></div><div style="TEXT-ALIGN: center">ببخشید خیلی وقته فرصت طرح زدن ندارم.</div><div style="TEXT-ALIGN: center"><br></div><div style="TEXT-ALIGN: center"><font class="Apple-style-span" size="3">طرح از وبلاگ سرور عزیزم</font></div><div style="TEXT-ALIGN: center"><a href="http://sejjil.ir" target="_blank" title=""><font class="Apple-style-span" size="3">sejjil.ir</font></a></div> text/html 2012-03-21T18:14:51+01:00 charchub.mihanblog.com صادق عكس هایی از گلزار شهدای همدان لحظه سال تحویل 1391 http://charchub.mihanblog.com/post/22 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://shiaupload.ir/images/46125914187213831120.jpg" alt="" width="500"><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://shiaupload.ir/images/96569389478184582433.jpg" alt="" width="500"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://shiaupload.ir/images/36826462380212251339.jpg" alt="" width="500"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://shiaupload.ir/images/25310824594707834781.jpg" alt="" width="500"></div> text/html 2012-01-15T11:27:02+01:00 charchub.mihanblog.com صادق شهید احمدی روشن http://charchub.mihanblog.com/post/21 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://shiaupload.ir/images/73223242489882981714.jpg"  alt="" width="500"><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" size="2"><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" size="2"><a href="http://shiaupload.ir/images/48541836400227720562.jpg" target="_blank" title="">دریافت تصویر در اندازه بزرگ</a></font></div><div style="text-align: center;"><br></div><a href="http://shiaupload.ir/images/48541836400227720562.jpg" target="_blank" title=""><div style="text-align: center;"></div></a></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://shiaupload.ir/images/22556331460200488360.jpg" alt="" width="500"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><div style="text-align: center; "><font class="Apple-style-span" size="2"><a href="http://shiaupload.ir/images/57883581095574384982.jpg" target="_blank" title="">دریافت تصویر در اندازه بزرگ</a></font></div><div><font class="Apple-style-span" size="2"><br></font></div></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://shiaupload.ir/images/40299727171804726657.jpg" alt="" width="500"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><div style="text-align: center; "><div style="font-size: small; text-align: center; "><font class="Apple-style-span" size="2"><a href="http://shiaupload.ir/images/41058599862692561406.jpg" target="_blank" title="">دریافت تصویر در اندازه بزرگ</a></font></div><div style="font-size: small; text-align: center; "><br></div><div style="text-align: center; "><font class="Apple-style-span" size="2">از&nbsp;</font><a href="http://fanosqe.ir/" target="_blank" title=""><font class="Apple-style-span" size="4">فانسقه</font></a></div><div style="font-size: small; text-align: center; "><br></div><div style="font-size: small; text-align: center; ">شعر برادر عزیز میلاد عرفان پور :</div><div style="font-size: small; text-align: center; "><p style="text-align: center;margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; color: rgb(40, 45, 47); font-family: Tahoma; font-size: 11px; line-height: 16px; background-color: rgb(249, 242, 238); ">امشب از داغی دوباره چشم تهران روشن است</p><p style="text-align: center;margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; color: rgb(40, 45, 47); font-family: Tahoma; font-size: 11px; line-height: 16px; background-color: rgb(249, 242, 238); ">یوسفی رفته است ،آری وضع کنعان، روشن است</p><p style="text-align: center;margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; color: rgb(40, 45, 47); font-family: Tahoma; font-size: 11px; line-height: 16px; background-color: rgb(249, 242, 238); ">گرچه در بزم حماسه ، هیچ جای گریه نیست</p><p style="text-align: center;margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; color: rgb(40, 45, 47); font-family: Tahoma; font-size: 11px; line-height: 16px; background-color: rgb(249, 242, 238); ">در هجوم شعله ها، تکلیف باران، روشن است</p><p style="text-align: center;margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; color: rgb(40, 45, 47); font-family: Tahoma; font-size: 11px; line-height: 16px; background-color: rgb(249, 242, 238); ">باز شمعی کشته شد با دست شب اما هنوز</p><p style="text-align: center;margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; color: rgb(40, 45, 47); font-family: Tahoma; font-size: 11px; line-height: 16px; background-color: rgb(249, 242, 238); ">این شبستان کهن ، با نورایمان روشن است</p><p style="text-align: center;margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; color: rgb(40, 45, 47); font-family: Tahoma; font-size: 11px; line-height: 16px; background-color: rgb(249, 242, 238); ">کی میان ابرهای تیره پنهان می شود؟</p><p style="text-align: center;margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; color: rgb(40, 45, 47); font-family: Tahoma; font-size: 11px; line-height: 16px; background-color: rgb(249, 242, 238); ">آسمان ما که با خون شهیدان ،روشن است</p><p style="text-align: center;margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; color: rgb(40, 45, 47); font-family: Tahoma; font-size: 11px; line-height: 16px; background-color: rgb(249, 242, 238); ">مصطفی هم رفت، آری! او هم اینجایی نبود</p><p style="text-align: center;margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; color: rgb(40, 45, 47); font-family: Tahoma; font-size: 11px; line-height: 16px; background-color: rgb(249, 242, 238); ">مردهای مرد را آغاز و پایان ، روشن است</p></div><a href="http://shiaupload.ir/images/41058599862692561406.jpg" target="_blank" title="" style="font-size: small; "><div></div></a></div></div> text/html 2012-01-11T13:27:45+01:00 charchub.mihanblog.com صادق زمین چقدر حقیر است آی خاكی ها ..... http://charchub.mihanblog.com/post/20 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://shiaupload.ir/images/51716661417045460942.jpg"  alt="" width="600"><div><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><div><font class="Apple-style-span" size="3">دلیل غربتشان اهل خاک بودن ماست</font></div> <div><font class="Apple-style-span" size="3">نه بی مزار شدن ها، نه بی پلاکی ها</font></div> <div><font class="Apple-style-span" size="3">به آسمان که رسیدند رو به ما گفتند</font></div> <div><font class="Apple-style-span" size="3">زمین چقدر حقیر است آی خاکی ها ...</font></div> <div><font class="Apple-style-span" size="3"><br></font></div> <div><font class="Apple-style-span" size="3">1 - سلام و خدا قوت به همه ی افسران جنگ نرم!</font></div> <div><font class="Apple-style-span" size="3">2 - ببخشید که میگم ولی استفاده ی تجاری از پوستر ها نشود.</font></div> <div><font class="Apple-style-span" size="3">3 - سلامتی امام خامنه ای عزیزمان صلوات بفرستید!</font></div><div><font class="Apple-style-span" size="3"><br></font></div><div><font class="Apple-style-span" size="3">طرح از وبلاگ برادرم :&nbsp;</font><font class="Apple-style-span" size="5"><a href="http://www.fanosqe.ir/post/tag/%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9" target="_blank" title="">فانسقه</a>&nbsp;</font></div><div><font class="Apple-style-span" size="3">دوستان ببخشند خودم فعلا وقت ندارم برای طرح.</font></div><div><font class="Apple-style-span" size="3">اما به زودی.......</font></div><div><font class="Apple-style-span" size="3"><br></font></div><div><font class="Apple-style-span" size="3"><br></font></div></div> text/html 2011-12-28T16:40:41+01:00 charchub.mihanblog.com صادق آه! آه! شَوْقاً إِلَى رُؤْیَتِهِم ...‏ http://charchub.mihanblog.com/post/19 <div><br></div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://shiaupload.ir/images/36888643051631138992.jpg" alt="" width="500"><div><br></div><div><br></div><div style="text-align: center;"><a href="http://charchub.persiangig.com/image/10131623779287862574%20big.jpg" target="_blank" title=""><font class="Apple-style-span" size="3">دریافت تصویر در اندازه A3</font></a></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div style="text-align: center;"><div><font class="Apple-style-span" color="#ff0000" size="4">&nbsp;آه! آه! شَوْقاً إِلَى رُؤْیَتِهِم ...‏</font></div> <div><br></div> <div> <div><font class="Apple-style-span" size="2">آرى! خداوندا! زمین هیچ گاه از حجّت الهى خالى نیست، كه براى خدا با برهان روشن قیام كند، یا آشكار و شناخته شده، یا بیمناك و پنهان، تا حجّت خدا باطل نشود، و نشانه‏هایشان از میان نرود. تعدادشان چقدر و در كجا هستند؟ به خدا سوگند كه تعدادشان اندك ولى نزد خدا بزرگ مقدارند، كه خدا به وسیله آنان حجّت‏ها و نشانه‏هاى خود را نگاه مى‏دارد، تا به كسانى كه همانندشان هستند بسپارد، و در دل‏هاى آنان بكارد، آنان كه دانش، نور حقیقت بینى را بر قلبشان تابیده، و روح یقین را دریافته‏اند، كه آنچه را خوشگذاران‏ها دشوار مى‏شمارند، آسان گرفتند، و با آنچه كه ناآگاهان از آن هراس داشتند أنس گرفتند. در دنیا با بدن‏هایى زندگى مى‏كنند، كه ارواحشان به جهان بالا پیوند خورده است، آنان جانشینان خدا در زمین، و دعوت كنندگان مردم به دین خدایند.&nbsp;</font></div> <div><font class="Apple-style-span" size="2">آه، آه، چه سخت اشتیاق دیدارشان را دارم.</font></div> <div><font class="Apple-style-span" size="2">نهج البلاغه دشتی، حکمت 147</font></div></div><div><font class="Apple-style-span" size="2"><br></font></div><div><font class="Apple-style-span" size="2">از وبلاگ برادر عزیزم&nbsp;</font></div><div><a href="http://fanosqe.ir/" target="_blank" title=""><font class="Apple-style-span" size="3">فانسقه</font></a></div></div> text/html 2011-09-21T06:30:39+01:00 charchub.mihanblog.com صادق للحق http://charchub.mihanblog.com/post/16 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://charchub.persiangig.com/image/ali.jpg" alt="" width="500"> <div><br></div><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" size="3"><a href="http://charchub.persiangig.com/image/ali-big.jpg" target="_blank" title="">دریافت تصویر با اندازه ی بزرگ</a></font></div> text/html 2011-08-31T06:37:01+01:00 charchub.mihanblog.com صادق شجره طیبه http://charchub.mihanblog.com/post/14 <div>عید فطر مبارک ...</div>لبیکی به دعوت اماممان خامنه ای حفظه الله به بزرگداشت شهدای عرصه ی علم و فناوری ...<div><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://charchub.persiangig.com/image/elm-tree-s.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" size="2"><a href="http://charchub.persiangig.com/image/elm-tree-big.jpg" target="_blank" title="">دریافت تصویر با اندازه ی A3</a></font></div> text/html 2011-08-28T12:14:16+01:00 charchub.mihanblog.com صادق امام زمان (عج) http://charchub.mihanblog.com/post/13 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://charchub.persiangig.com/image/emam-zaman.jpg" alt="" width="500"><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div>هدیه به پیشگاه امام عصر ...</div><div>این اولین طرح است و اگر نظری به ذهن دوستان می رسد دریغ نفرمایید.</div><div>یا حق</div>